VOORZORGS MAATREGELEN CORONAVIRUS VOOR GOLFERS

Kom niet naar de accomodatie als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
Kom niet naar de accomodatie als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook niet als je recent in aanraking bent gekomen met iemand met deze klachten.
Was voor en na het golfen je handen.
Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op!
Kleedkamers zijn vanaf 5 juni 2021 geopend. Maximaal 5 personen per kleedkamer en denk aan onderlinge afstand
Toiletten en lockerroom zijn wel beschikbaar onder strikte regels, maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter.

Oefenbaan is open, uitsluitend de matten onder het afdak mogen worden gebruikt. Leshut is voor lessen.
Bij het verlaten van de oefenbaan verzoeken wij uw ballemandje zelf te desinfecteren. Desinfectiemiddel staat bij ballenautomaat.

In het clubhuis geldt éénrichtingsverkeer. Toegang via hal, uitgang via deur naar terras of via serre.
Toiletten via ingang hal. Maak hier zo min mogelijk gebruik van!

Voorzorgmaatregelen specifiek voor Haviksoord Golf Club

Voor het spelen:

Online reserveren is verplicht. Dit kan via E-Golf4U (uitsluitend voor leden) of telefonisch (040-2061818) tussen 10:00 en 16:00 uur.

Start interval is 8 minuten

Maximaal 4-bal

LET OP! De volgende regels worden vanaf 2 juni van kracht:

 1. Spelers arriveren 10 minuten voor de gereserveerd starttijd bij de 1e tee
 2. Er staat nooit meer dan 1 flight bij elkaar
 3. Spelers starten exact op de gereserveerde starttijd
  NB: De uitgang van de baan is verplaatst naar rechts van de ingang van de baan wanneer men van de baan afkomt.

Terras is open. (Denk aan 1,5 meter afstand)
Vanaf 5 juni 2021 kan men ook binnen plaats nemen. Er is daar een zeer beperkt aantal zitplaatsen.

In het clubhuis geldt éénrichtingsverkeer. Toegang via hal, uitgang deur naar terras of via serre.

Let op! Pinbetaling heeft de voorkeur.

Toiletten via hal, uitgang via deur naar terras of via serre. Maak hier zo min mogelijk gebruik van!

Tassen/lockerruimte is open maximaal 2 personen, Neem golfspullen zoveel mogelijk mee naar huis.

Prullenbakken zijn in gebruik (openen met golfstok of handen desinfecteren).

Er hangen dispencers met desinfectiegel bij de hal, de loods (ingang baan) en bij de grote poort. Maak hier gebruik van.

Beperkte mogelijkheid voor oefenfaciliteiten.

Oefenbaan: Er zijn 6 matten beschikbaar (Leshut uitsluitend voor les!),
Ballenemmmers graag na gebruik ontsmetten met desinfectie spray - aanwezig bij ballenautomaat.
)

Puttinggreen: maximaal 6 spelers. Holecups met plaatjes en de vlaggetjes zijn verwijderd.

Chiphole: maximaal 2 spelers, 1,5 meter afstand. Raak ook hier de vlaggestokken niet aan.

Golfbuggy beschikbaar voor 1 persoon of 2 personen wanneer uit hetzelfde huishouden.
Na gebruik buggy bij clubhuis inleveren, deze wordt dan ontsmet.
buggy tevoren telefonisch (0402061818) reserveren.

Gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app e-golf4U.nl.
Er liggen scorekaarten bij de eerste tee, uitsluitend zelf gebruiken!
Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet. Toilet in clubhuis zijn open, graag zo beperkt mogelijk gebruiken.

Houdt je aan de Regels RIVM (hygiëne/afstand)

Houd 1,5 meter afstand.

Tijdens het spelen:

Toegang tot de baan uitsluitend via (normale) ingang langs de loods (eenrichting)

Houd 1.5 meter afstand.

Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.

NOOIT MEERDERE FLIGHT BIJ ELKAAR!!!!!

Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
Er mag worden "doorgelaten"! Let op minimaal 1,5 meter afstand.
Wanneer er een flight op de volgende tee staat, wacht u op gepaste afstand (minimaal 10 meter)
De vlaggenstokken mogen weer normaal worden gebruikt. Denk aan besmettingsgevaar en neem desinfectie mee.
Bunkerharken liggen weer bij de bunkers. Denk aan besmettingsgevaar en neem desinfectie mee.

Alle banken zijn buiten gebruik.

Verlaten baan. Naast de ingang van de baan is een stuk hekwerk verwijderd, hier kunt u de baan verlaten.
Volg de aanwijzingen van het personeel.

Horeca

De basis regels zijn (Protocol Heropening Horeca):

 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
 2. Verplaats NOOIT tafels en geen stoelen naar andere tafels!
 3. Bestellingen kunnen worden geplaatst aan de bar en direct meegenomen worden naar uw zitplaats.
  In de bar staan lijnen op 1,5 meter afstand, Gebruik deze.
 4. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan. Maximaal 2 personen aan een tafel. (Per 5 juni waar mogelijk 4 personen per tafel)
 5. Vanf 5 juni zijn er een beperkt aantal zitplaatsen binnen.
 6. In de bar, serre en tent is het dragen van een mondkapje verplicht zolang men niet zit.
 7. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 8. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 10. Was bij binnenkomst grondig je handen
 11. Was na het toiletbezoek grondig je handen
 12. Betaal contactloos (pin of mobiel)
 13. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

Wat betekend dit op Haviksoord

Aanpassing in en uitgangen.

Diegene die willen bestellen, afrekenen of naar de toiletten willen gaan via de deur van de hal naar binnen.
Uitgang via de deur naar het achterterras of de schuifdeur in de serre.

Diegene die consumpties willen bestellen gaan via de deur van de hal of (indien open) de terrasdeur in de bar naar binnen.
Uitgang via de deur naar het achterterras of de schuifeur in de serre.

Op onderstaande tekening staat een en ander aangegeven.

In het clubhuis vanaf 19 mei 2021.

In de bar, serre en tent is het dragen van een mondkapje verplicht zolang men niet zit.

U mag het clubhuis in voor het bestellen (en meenemen) van consumpties, om gebruik te maken van de toiletten en om af te rekenen.
Vanaf 5 juni mag men ook binnen plaats nemen indien er zitplaatsen vrij zijn.

Op het terras vanaf 1 9 mei 2021.

Op het terras en in de tent moet men zitten. In de tent is het dragen van een mondmasker verplicht zolang men niet zit.
Vol is vol, wel verzoeken wij iedereen (wanneer het druk is) rekening te houden met spelers die na hen komen.
Tafels en stoelen mogen niet worden verplaatst.
U kunt uw consumpties zelf bestellen aan de bar en vervolgens, zelf, meenemen naar uw tafel (Pub-model).
De tafel wordt, na uw vertrek, door één van de medewerkers afgeruimd en gedesinfecteerd.
Afrekenen kan aan de bar, bij voorkeur met PIN.

Algemeen

 

Bij de ingang van het clubhuis, onder het afdak bij de ingang van de baan en bij de poort hangen dispencers met desinfectiegel. Maak hier gebruik van!
Op diverse plaatsen hangen posters ter herinnering aan de diverse regels.

We gaan ervan uit dat, wanneer we ons aan bovenstaande regels houden, we kunnen blijven spelen en de horeca open houden.

Alle regels zijn onderhevig aan aanpassingen.

Baandirectie Haviksoord.