VOORZORGS MAATREGELEN CORONAVIRUS VOOR GOLFERS

Kom niet naar de accomodatie als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
Kom niet naar de accomodatie als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook niet als je recent in aanraking bent gekomen met iemand met deze klachten.
Was voor en na het golfen je handen.
Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op!
Toiletten en lockerroom zijn wel beschikbaar onder strikte regels, maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter.

Oefenbaan is open, uitsluitend de matten onder het afdak mogen worden gebruikt. Leshut is voor lessen.
Bij het verlaten van de oefenbaan verzoeken wij uw ballemandje zelf te desinfecteren. Desinfectiemiddel staat bij ballenautomaat.

In het clubhuis geldt éénrichtingsverkeer. Toegang via hal, uitgang via serre.
Toiletten via ingang hal. Maak hier zo min mogelijk gebruik van!

Voorzorgmaatregelen specifiek voor Haviksoord Golf Club

Voor het spelen:

Online reserveren is verplicht. Dit kan via E-Golf4U (uitsluitend voor leden) of telefonisch (040-2061818) tussen 10:00 en 16:00 uur.

Start interval is 8 minuten

Maximaal 4-bal

LET OP!

  1. Spelers arriveren 10 minuten voor de gereserveerd starttijd bij de 1e tee
  2. Er staat nooit meer dan 1 flight bij elkaar
  3. Spelers starten exact op de gereserveerde starttijd
  4. Spelers verlaten na hun ronde de baan.
    NB: De uitgang van de baan is verplaatst naar rechts van de ingang van de baan wanneer men van de baan afkomt.

Clubhuis is open. (Denk aan 1,5 meter afstand)

In het clubhuis geldt éénrichtingsverkeer. Toegang via hal, uitgang via serre. (wordt aangegeven met borden)

Let op! Pinbetaling heeft de voorkeur.

Toiletten via hal, uitgang via serre. Maak hier zo min mogelijk gebruik van!

Tassen/lockerruimte is open maximaal 2 personen, Neem golfspullen zoveel mogelijk mee naar huis.

Prullenbakken zijn in gebruik (openen met golfstok of handen desinfecteren).

Er hangen dispencers met desinfectiegel bij de hal, de loods (ingang baan) en bij de grote poort. Maak hier gebruik van.

Beperkte mogelijkheid voor oefenfaciliteiten.

Oefenbaan: Er zijn 6 matten beschikbaar (Leshut uitsluitend voor les!),
Ballenemmmers graag na gebruik ontsmetten met desinfectie spray - aanwezig bij ballenautomaat.
)

Puttinggreen: maximaal 6 spelers. Holecups met plaatjes en de vlaggetjes zijn verwijderd.

Chiphole: maximaal 2 spelers, 1,5 meter afstand. Raak ook hier de vlaggestokken niet aan.

Golfbuggy beschikbaar voor 1 persoon of 2 personen wanneer uit hetzelfde huishouden.
Na gebruik buggy bij clubhuis inleveren, deze wordt dan ontsmet.
buggy tevoren telefonisch (0402061818) reserveren.

Gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app e-golf4U.nl.
Er liggen scorekaarten bij de eerste tee, uitsluitend zelf gebruiken!
Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet. Toilet in clubhuis zijn open, graag zo beperkt mogelijk gebruiken.

Houdt je aan de Regels RIVM (hygiëne/afstand)

Houd 1,5 meter afstand.

Tijdens het spelen:

Toegang tot de baan uitsluitend via (normale) ingang langs de loods (eenrichting)

Houd 1.5 meter afstand.

Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.

NOOIT MEERDERE FLIGHT BIJ ELKAAR!!!!!

Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
Er mag worden "doorgelaten"! Let op minimaal 1,5 meter afstand.
Wanneer er een flight op de volgende tee staat, wacht u op gepaste afstand (minimaal 10 meter)
Raak de vlaggenstok niet aan. Holecups zijn voorzien van schijfje waardoor de hole ondieper is.
Bunkers worden behandeld als waste area (geen harken). Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.
De greenkeepers zullen vaker de bunkers harken.

De ballenwassers zijn afgedekt en buiten gebruik.

Alle banken zijn buiten gebruik.

Verlaten baan. Naast de ingang van de baan is een stuk hekwerk verwijderd, hier kunt u de baan verlaten.
Volg de aanwijzingen van het personeel.

Horeca

De Horeca is gesloten.

Er zijn Take Away artikelen verkrijgbaar.
Uitsluitend te verkrijgen voor men gaat spelen om mee de baan in te nemen.

Algemeen

 

Bij de ingang van het clubhuis, onder het afdak bij de ingang van de baan en bij de poort hangen dispencers met desinfectiegel. Maak hier gebruik van!
Op diverse plaatsen hangen posters ter herinnering aan de diverse regels.

We gaan ervan uit dat, wanneer we ons aan bovenstaande regels houden, we kunnen blijven spelen en de horeca open houden.

Alle regels zijn onderhevig aan aanpassingen.

Baandirectie Haviksoord.